Firma przyjazna naturze

AURAEKO to założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim wprowadzającym sprzęt (przedsiębiorcom) produkującym i sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt, sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrz - wspólnotowym nabyciem sprzętu w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawę Produktową z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).

W skład Grupy AURAEKO, wchodzą:

Współpraca ze sprawnie zorganizowaną GRUPĄ AURAEKO daje przedsiębiorcom korzyści w postaci:

  1. kompleksowej obsługi u jednego wyznaczonego opiekuna w zakresie przejęcia i realizacji ciężaru obowiązków wynikających z ustaw z zakresu gospodarki odpadami, gwarantując tym samym klientom uzyskanie wymaganych ustawowo poziomów odzysku ZSEE.
  2. obsługi sprawozdawczości oraz przejęcie obowiązku prowadzenie za podmioty działań edukacyjnych.
  3. bezpłatnych internetowych kursów szkoleniowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

W celu bliższego zapoznania się z korzyściami wynikającymi z bycia klientem GRUPY AURAEKO, odsyłamy do stron:

Załączniki:

Kontakt w sprawie odbiorów odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
e-mail: GospodarkaZSEE@kanlux.pl
tel./fax: 32-746-81-65