Zásady cookies

Tyto zásady cookies se vztahují na všechny webové stránky patřící společnosti Kanlux s.r.o.: www.kanlux.cz. Používáním webových stránek Kanlux s.r.o. souhlasíte s používáním cookies v souladu s těmito Zásadami cookies. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, měli byste vhodným způsobem změnit nastavení prohlížeče nebo přestat používat internetové stránky Kanlux s.r.o.

Co to je cookies?

Cookies jsou soubory uložené webovými servery v počítači uživatele, které mohou webové stránky použít pokaždé, když je uživatel navštíví. Soubory cookies jsou IT data (malé textové informace), které jsou uložené na koncovém zařízení uživatele. Cookies obvykle obsahují název domény webu, ze kterého pocházejí, životnost (doba uložení na pevném disku uživatele) a jedinečné číslo.

Na co používáme cookies?

Jak dlouho jsou data uložena v cookies?

Na webových stránkách Kanlux s.r.o. mohou být použity dva typy cookies:
- Session cookies (dočasné) zůstavají ve Vašem zařízení pouze v čase, kdy používáte webové stránky Kanlux s.r.o.
- trvalé cookies neustále zůstávají ve Vašem zařízení tak dlouho, jak dlouhou mají nastavenou životnost nebo do chvíle, než je odstraníte.

Používáme cookies třetích stran?

Ano, pomocí webových stránek Kanlux s.r.o. můžete přijímat cookies pocházejících od třetích stran, jako je např. Facebook, Google. Více informací o těchto cookies naleznete na webových stránkách jednotlivých třetích stran.

Jak mohu změnit nebo smazat nastavení cookies?

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

Co se stane, když odstraníte soubory cookies?

Zakázání používání cookies může způsobit potíže s používáním některých služeb na našich webových stránkách, zejména těch, které vyžadují přihlášení. Zakázání možnosti přijímání cookies však nevede k nemožnosti čtení nebo prohlížení obsahu zveřejněného na webových stránkách Kanlux s.r.o. s výhradou těch, ke kterým přístup vyžaduje přihlášení.