Adatvédelmi irányelvek

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (ún. GDPR) 13. és 14. cikkeiben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretein belül tájékoztatjuk, hogy:

 1. Személyes adatainak kezelője a Kanlux S.A., székhelye: 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 1-3 („Adatkezelő”).
 2. 2. Az adatkezelővel a székhelyének címén vagy az ado@kanlux.pl email címen léphet kapcsolatba.
 3. A személyes adatok az alábbi célokból kerülnek feldolgozásra:
  • olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az érintett fél kérésére, a szerződés megkötése előtt lépések megtétele (a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján),
  • az általánosan alkalmazandó jogszabályokból, különösen az 1997. augusztus 29-i adótörvényből, az 1994. szeptember 29-i számviteli törvényből és az adózásról szóló 2004. március 11-i törvényből fakadóan az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján),
  • munkaszervezés, üzleti kapcsolatok, dokumentum-kezelés, levelezés nyilvántartás és szerződés nyilvántartás vezetése, mint az Adatkezelő jogos érdekeiben történő adatkezelés (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján),
  • követelések behajtása és követelésekkel szembeni védelem, valamint archiválás, mint az Adatkezelő jogos érdekeiben történő adatkezelés (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján),
  • saját termékek vagy szolgáltatások közvetlen marketingje, mint az Adatkezelő jogos érdekeiben történő adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján), különösen abban az esetben, ha az érintett személy hozzájárul a marketing kommunikációhoz, vagy a kereskedelmi információk elektronikus úton történő továbbításához.
 4. A szerződés végrehajtásával kapcsolatos adatok szolgáltatása önkéntes, azonban szükséges a szerződés végrehajtásához. Az adatok marketing célra történő megadása önkéntes.
 5. Az ügyfelek alkalmazottainak adatait (vezetéknév, név, e-mail cím, telefonszám) a munkáltató az Adatkezelővel kötött szerződések végrehajtása céljából bocsátja rendelkezésre.
 6. A személyes adatokat a szerződés időtartama alatt, és annak megszűnését követően - a számviteli vagy adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamra (azok fennállásáig), a szerződésből eredő valamennyi követelés elévülésének időtartamára, valamint a személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás esetén - az adott cél eléréséig vagy az engedély visszavonásáig tároljuk.
 7. A személyes adatokat informatikai környezetben tároljuk, ami azt jelenti, hogy az informatikai rendszerek biztonságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében az adatokat ideiglenesen például biztonsági másolatokban is tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, a szabálytalanságok felderítésére és a visszaélések vagy támadások elleni védelemre szolgáló IT-rendszerek vagy folyamatok tesztelésének keretein belül.
 8. Az adatok címzettje lehet:
  • az Adatkezelő alkalmazottai,
  • a Kanlux S.A. leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, valamint állandó értékesítési képviselői, amelyek az Európai Unió valamely tagállamának területén működnek,
  • az Adatkezelőt az informatikai szolgáltatások és műszaki támogatás, szállítási szolgáltatások, nyomtatási szolgáltatások, dokumentum archiválási és megsemmisítési szolgáltatások, postai szolgáltatások, banki szolgáltatások, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, tanácsadói, jogi és behajtási szolgáltatások terén az Adatkezelő megbízása alapján támogató felek,
  • más adatkezelők, akiknek hozzáféréssel kell rendelkezniük az adatokhoz feladataik elvégzése érdekében.
 9. Az adatok címzettjei az Adatkezelőt az informatikai szolgáltatások, szállítási szolgáltatások terén támogató szervezetek, a Kanlux S.A. leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, állandó értékesítési képviselői, amelyek az Európai Unió valamely tagállamának területén működnek, valamint jogászok és könyvvizsgálók.
 10. Az Ön személyes adatai alapján nem jönnek létre automatizált döntések, többek között profilozás útján.
 11. Önnek joga van:
  • Hozzáférést kérni adataihoz;
  • Kérni adatai helyesbítését, ha azok hibásan kerültek elmentésre vagy megváltoztak;
  • Kérni adatai törlését, ha megszűnt feldolgozásuk jogalapja;
  • Kérni a feldolgozás korlátozását, ha Ön szerint azok nem helytállóak (olyan hosszú ideig, amíg az Adatkezelő nem ellenőrzi azok helyességét), vagy az Ön ellenvetésének felülvizsgálatára szükséges ideig, vagy abbaz az esetben, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra követeléseinek meghatározásához, igényléséhez vagy védelméhez;
  • Ellenvetést benyújtani a személyes adatok feldolgozása ellen, ha azok már nem szükségesek az Adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok elérése szempontjából;
  • Ellenvetést benyújtani a Személyesadat-védemi Hivatal Elnökéhez, ha Ön szerint a személes adatok feldolgozása sérti a törvényt.