Юридическа бележка

Правила за използване на уебсайтовете www.kanlux.pl, b2b.kanlux.pl. shop.kanlux.pl и www.kanlux.com