POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOTYCZĄCA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzicie Państwo z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage’a, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczacie Państwo na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe):

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kanlux Spółka Akcyjna, adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000286139, nr NIP: 645-243-27-93, REGON: 240672104, kapitał zakładowy w wysokości 35.500.000 PLN, w pełni opłacony (dalej: Spółka lub Administrator).

Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

INSTAGRAM

Przetwarzamy dane osób, które:

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

LINKEDIN

Przetwarzamy dane osób, które:

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

YOUTUBE

Przetwarzamy dane osób, które:

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

PINTEREST

Przetwarzamy dane osób, które:

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:

1) prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),

2) prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),

3) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

b) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),

c) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Współadministrowanie danymi osobowymi

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajduje się pod linkiem:

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć:

Operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym Państwa danych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdują się tutaj:

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

Przysługują państwu następujące prawa:

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje