Firma przyjazna naturze

Jako jeden z wiodących podmiotów gospodarczych z branży oświetleniowej staramy się nie zapominać o środowisku. Naszą działalność realizujemy z poszanowaniem środowiska poprzez zrównoważony rozwój zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Jesteśmy zarejestrowani w urzędowej bazie danych o odpadach pod numerem #BDO: 000003308

Jako wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i opakowania, współuczestniczymy w działalności i rozwoju podmiotu pro-ekologicznego jakim jest: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. . Za pośrednictwem tej organizacji uczestniczymy w krajowym systemie edukacji ekologicznej oraz zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: ZSEE), zapewniając tym samym naszym klientom możliwości zamówienia bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu z obszaru całego kraju zgodnie z Instrukcją zamawiania odbioru ZSEE.

Dodatkowo nasi klienci z rejonu Aglomeracji Śląskiej w bliskiej lokalizacji naszego magazynu, mają możliwość dostarczania we własnym zakresie odpadów zużytego sprzętu bezpośrednio pod adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Rozwojowa 12, do działu zwrotów na magazynie Kanlux S.A. przesyłając uprzednio zamówienie odbioru na formularzu, mailem zgodnie z Instrukcją zamawiania odbioru ZSEE.

Odpady ZSEE pochodzące z inwestycji, należy zgłaszać również zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji, na formularzu kierując email z zamówieniem do opiekuna projektu w naszej firmie, z dopiskiem na wypełnionym formularzu "INWESTYCJA" przy danych firmy zamawiającej odbiór.

Również w zakresie realizacji obowiązków ustawowych związanych z odzyskiem opakowań i baterii oraz edukacją społeczną w tym obszarze, współpracujemy z organizacją jaką jest: AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku S.A. o zasięgu krajowym.

Jednocześnie w zakresie naszej lokalnej działalności operacyjnej w wyniku której wytwarzamy odpady, współpracujemy z uprawnionymi regionalnymi podmiotami zbierającymi i przetwarzającymi odebrane odpady.

Współczesne cele proekologiczne realizujemy poprzez zrównoważony rozwój oparty na:

1. Informacje i dokumenty:

2. Przydatne linki:

3. Kontakt w sprawie dodatkowych pytań do odbiorów odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
e-mail: GospodarkaZSEE@kanlux.pl
tel./fax: 32-746-81-65