ISO 9001-2015 audit 2021

V marci 2021 sme aj napriek pandémii úspešne prešli auditom potvrdzujúcim fungovanie našej spoločnosti v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015.

ISO 9001-2015 audit 2021

V marci prebehla dvojdňová kontrolná návšteva Bureau Veritas, ktorá potvrdila fungovanie našej spoločnosti v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015. Bureau Veritas je inštitúcia s takmer 200-ročnou tradíciou. Je to jeden z najuznávanejších nezávislých certifikačných orgánov na svete.

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky, ktoré musí spĺňať systém manažérstva kvality organizácie. ISO pomáha pochopiť a splniť požiadavky zákazníkov. Medzi hlavné požiadavky normy ISO 9001 patrí okrem iného zavedenie dohľadu nad dokumentáciou a záznamami, zapojenie manažmentu do budovania systému manažérstva kvality, systematizácia riadenia zdrojov, zavádzanie výrobných procesov. Výsledkom je, že systematizácia týchto procesov prispieva k spokojnosti našich klientov a to je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Certifikát ISO je uznávaný po celom svete a potvrdzuje medzinárodné štandardy. Kanlux je od roku 2004 nepretržite certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Aktuality

Certifikát BISNODE - hodnotenie pre seriózne spoločnosti

Toto hodnotenie môžu získať iba seriózne spoločnosti, ktoré preukázali svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

2023-01-17

Katalóg Kanlux 2023

Katalóg Kanlux je pre nás vždy veľkou výzvou a intenzívna práca na ňom trvá celý rok.

2023-01-01

Konfigurátor LED pásikov Kanlux

Dáme Vám do ruky nový nástroj – Konfigurátor LED pásikov Kanlux.

2022-07-05

Svetelné súťaže

Sme radi, že sa zapájame do súťaží, ktoré nám umožňujú identifikovať nové, kreatívne talenty. Ďalší rok sme v spolupráci s agentúrou SOMA vyhlásili dve súťaže, ktorých výsledky budú finalizované na veľtrhu Light vo Varšave v roku 2023.

2022-06-20