Kontakt

+421 327 446 386
kanlux@kanlux.sk

Sídlo spoločnosti

Kanlux s.r.o.
Zlatovská 28
911 05 Trenčín

Pracovná doba: 7:00 - 15:00

Zdjęcie

Oddelenie spoločnosti

Velkoobchodní oddělení

Každý deň oslovujeme elektroinštalačné veľkoobchody po celej zemi, aby sme navštívili našich zákazníkov. Ponúkame osvedčené a spoľahlivé riešenia osvetlenia. Sme otvorení, počúvame, radíme, pretože vieme, ako rýchlo sa trh a potreby menia. Reagujeme, navrhujeme, spoločne realizujeme projekty osvetlenia. Kontaktujte nás a stavte na spoľahlivého partnera.

Investičné oddelenie

Máme radi výzvy a každý projekt osvetlenia je pre nás rovnako dôležitý. Preto naši projektanti osvetlenia navrhujú osvetlenie pre našich klientov s veľkou starostlivosťou. Pre náš obchodný tím je každá investícia, bez ohľadu na jej obsah cennou skúsenosťou a pokusom splniť rôzne očakávania. Zameriavame sa na spoľahlivosť, komplexnosť riešenia osvetlenia a dobrý servis.

Ing. Radek Doktor

Specialista na projekty osvětlení
a technickou podporu

+420 558 402 541 +420 731 648 012 radek.doktor@kanlux.cz

Technické oddelenie

Pracujeme rýchlo a spoľahlivo. Testujeme, kontrolujeme a staráme sa o každý detail, aby to bolo vždy bezpečné a funkčné. Vo výskumnom laboratóriu Kanlux skontrolujeme každý produkt. Kontrola našich produktov obvykle trvá 1-7 dní, ale tiež robíme testy trvajúce viac ako 200 dní! To všetko preto, aby ste si boli istí, že svetlo, ktoré rozsvecujete každý deň v práci alebo doma, bolo bezpečné a v najvyššej kvalite.

Pavel Žatkulák

Produktový specialista

+420 558 402 542 +420 604 258 440 pavel.zatkulak@kanlux.cz
Ing. Radek Doktor

Specialista na projekty
osvětlení a technickou podporu

+420 558 402 541 +420 731 648 012 radek.doktor@kanlux.cz

Reklamácie

Bezpečnosť, kvalita a zaujímavý dizajn produktu. Taký je Kanlux. Naša úroveň reklamácií je pod 2% (v priemere 3 rokov), čo nás teší a potvrdzuje, že Kanlux je správna voľba. A keď sa niečo pokazí, reagujeme a navrhujeme riešenie, ktoré Vám vyhovuje.

Mgr.Slávka Berecová

Pracovník reklamačného oddelenia

+421 327 446 386 +421 911 182 899 slavka.berecova@kanlux.sk

Logistika

Skoro 98% tuzemských zasielok sa dostane do Vašich rúk do 24 hodín. Pretože vieme, aký cenný je Váš čas. Dbáme o to, aby každá objednávka dorazila bezpečne a čo najskôr do cieľa.

Markéta Hubalovská

Logistik specialista

+420 558 402 522 +420 603 105 135 marketa.hubalovska@kanlux.cz

Marketing a Rozvoj

Tu sa vytvára stratégia a rodia sa nové nápady. Vytvárame, iniciujeme, chceme Vám byť vždy na blízku. Tvoríme nové produkty, bezpečné, funkčné a predovšetkým také, ktoré potrebujete pre domácnosť a podnikanie.

Michaela Hanzelková

Marketingový specialista

+420 558 402 550 +420 605 297 582 michaela.hanzelkova@kanlux.cz
Petra Švantnerová

Pracovník marketingové podpory

+420 558 402 516 +420 605 297 581 petra.svantnerova@kanlux.cz
Adéla Kovaříková

Pracovník cenové a webové kontroly

+420 558 402 569 +420 604 206 454 adela.kovarikova@kanlux.cz

HR + účetní

Najdôležitejší pre nás sú ľudia. To oni nás inšpirujú, delia sa o skúsenosti a nápady. Sú motorom našej firmy. Ak sa tiež chcete s nami deliť o svoju vášeň, zaangažovanosť a máte radi prácu v modernom pracovnom prostredí, tak Vás srdečne pozývame.

Ing. Jana Struhárová

Prokurista, vedoucí účtárny

+421 327 446 386 jana.struharova@kanlux.sk

IT oddelenie

Či všetko správne funguje a Vy, naši zákazníci dostávate potrebnú podporu a služby v rámci systémových procesov, kontrolujú kľúčový hráči našej firmy z IT oddelenia, ktorí uľahčujú život nielen našim zákazníkom, ale aj zamestnancom.

Markéta Hubalovská

Procesní a systémový manažer

+420 603 105 135 +420 558 402 522 marketa.hubalovska@kanlux.cz
Martin Kalus, DiS

Informatik

+420 558 402 556 +420 777 738 147 martin.kalus@kanlux.cz
Jan Matoušek, DiS.

Informatik

+420 558 402 555 +420 739 247 390 jan.matousek@kanlux.cz

Registračné údaje

Kanlux s.r.o.
Zlatovská 28
911 05 Trenčín

IČ: 36690422
DIČ: SK2022266620
Bankovní účet: IBAN SK44
75 00 00 00 00 40 04 32 59 00 / 7500
Fax: 00421 327 446 387

Kanlux s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 17167/R

Export departments

Zdjęcie

Sklad Kanlux SA

ul. Rozwojowa 12
41-103 Siemianowice Śląskie
Ukázať na mape

Techpark Kanlux SA

ul. gen. Władysława Sikorskiego 9-11
41-922 Radzionków
Ukázať na mape

Zdjęcie

Chcete nám nechať odkaz?
- Žiadny problém!

Vyplňte formulár a my Vás budeme určite konktaktovať. Nezabudnite vybrať oddelenie, s ktorým sa chcete skontaktovať.

*- povinné

Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Správcom Vašich osobných údajov je Kanlux s.r.o. so sídlom vo Frýdku-Místku (738 01) na ul. Sadová 618 ("Správca").

1. Kontaktné údaje Správcu: ado@kanlux.cz
2. Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie oprávneného záujmu správcu vo forme plnenia zmluvy, vymáhania pohľadávok z obchodných operácií - v prípade dobrovoľného súhlasu - realizácia priameho marketingu vlastných výrobkov alebo služieb.
3. Osobné údaje budú uložené v prostredí IT, čo znamená, že pre zaistenie bezpečnosti a riadneho fungovania IT systémov môžu byť dáta dočasne uložené a spracovávané, napr. v bezpečnostných kópiách, ako súčasť testovania IT systémov alebo postupov k odhaleniu nezrovnalostí alebo ochrane pred zneužitím alebo útokmi.
4. Príjemcom dát budú subjekty podporujúce Správcu v oblasti IT služieb, dopravných služieb, materské, dcérske a pridružené spoločnosti Kanlux s.r.o. a jeho stáli obchodní zástupcovia so sídlom na území členského štátu Európskej únie, rovnako ako právnici a udítori.
5. Správca nemá v úmysle prenášať údaje do tretích zemí alebo medzinárodnej organizácie.
6. Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy a po jej ukončení - po dobu nevyhnutnú pre plnenie účtovných alebo daňových záväzkov (po dobu ich trvania) a po dobu nevyhnutnú pre vypršanie alebo obmedzenie všetkých nárokov vyplývajúcich zo zmluvy a v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely - až do odvolania súhlasu.
7. Máte právo na:
Vyžiadanie prístupu k údajom;
Vyžiadanie opravy svojich údajov, pokiaľ boli nesprávne uložené alebo pokiaľ boli zmenené;
Vyžiadanie vymazania údajov, pokiaľ odpadol právny základ pre ich spracovanie;
Vyžiadanie obmedzenia spracovania, pokiaľ podľa Vášho názoru nie je správna (po dobu, ktorá Správcovi umožňuje skontrolovať správnosť údajov) alebo do doby, kým bude preskúmaná Vaša námietka alebo v prípade, že správca už nepotrebuje Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich k určeniu, pátraniu alebo obhajobe nárokov;
Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ už nie su nevyhnutné pre účely z oprávnených záujmov realizovaných správcom;
Podanie sťažnosti orgánu dohľadu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje zákon.
8. Poskytovanie údajov súvisiacich s plnením zmluvy je dobrovoľné, ale je nevyhnutné k plneniu zmluvy. Poskytovanie údajov pre marketingové účely je dobrovoľné.
9. Na základe Vašich osobných údajov nebudú vykonané žiadne automatizované rozhodnutia, vrátane profilovania.
10. Po dokončení spracovania osobných údajov k pôvodnému účelu nebudú údaje spracované pre žiadny iný účel.

Ukáž viac ▾