Výroba,
výzkum a vývoj

Každý rok investujeme do výskumno-vývojových činností a výroby. Neustále rastúca skupina odborníkov vrhá nové svetlo na možnosti osvetlenia a na to, čo od nás môžete očakávať.

Zdjęcie

Ako vznikajú
naše produkty

Proces výskumu a vývoja
Konštrukcia prototypov
Výskum v laboratóriu a kontrola
Distribúcia a výstava v Showroome

Vlastná produkcia

Neustále sledujeme svetové trendy a moderné technológie. Ročne zavádzame na trh niekoľko stoviek noviniek, ktoré boli vopred podrobené dôkladnému výskumu. Všetky zariadenia určené k osvetleniu sú bezproblémové a jednoduché pre každodenné použitie.

V ponuke Kanlux nájdete takmer 3 500 produktov. Vznikajú v Poľsku aj za hranicami. V LED svietidlách vlastnej produkcie si tvoríme väčšinu súčastí sami. Ich kvalitu mimo iného potvrdzuje 5 ročná záruka. Konštrukčné oddelenie, v tejto časti Európy má jedinečný vysekávací stroj a automatickú lakovňu, čo dáva veľkú voľnosť pri projektovaní svietidiel Fabriky Kanlux. To znamená, že keď si svietidlo chcete prispôsobiť, spoločne nájdeme spôsob, ako túto myšlienku uskutočniť. Nad kvalitou celej ponuky dohliada naše Výskumné laboratórium Kanlux.

Výskumné laboratórium Kanlux

Takmer 90 najmodernejších meracích prístrojov bez ústupkov kontrolujú bezpečnosť produktov, ich pevnosť a odolnosť materiálov. Vďaka tomu môžete byť kľudní, pretože sú zhodné s platnými smernicami a normami, informácie na obale zodpovedajú skutočnému stavu.

Zdjęcie

100 % testovaných produktov

Bez ohľadu na to, či produkt pochádza z našej alebo externej výrobnej linky, pred tým než sa k Vám dostane je testovaný našim tímom špecialistov.

Špecializované vybavenie

Zoznámte sa s našimi výskumnými pracoviskami. Sú umiestnené na 400 m2, ktoré nám pomáhajú usilovať o dokonalosť.

Zdjęcie

100 % testovaných produktov

Úlohou laboratória je mimo iné overenie súladu našich výrobkov s aktuálnymi normami pri zachovaní bezpečnosti a kvality výrobkov. Výsledkom práce je viac ako 99 % bezporuchových produktov, ktoré sa distribuujú.

Virtuálna prehliadka Techparku Kanlux